Zorg

In de eerste plaats zijn we een Kiva-school. Het welbevinden van de kinderen staat dan ook voorop. Door een fijne omgeving en klassfeer te creëren dragen we bij aan positief groepsgevoel. Via de wekelijkse lessen geven we leerlingen de tools en de taal om als groep problemen op te lossen.

Op onze school kijken we naar de zorgnoden van het kind en passen we onze werking hier op aan. Zo zetten we sterk in op differentiatie. Wanneer de basisleerstof aangeboden wordt, zien we dat sommige leerlingen nood hebben aan extra instructie en anderen net aan verdiepingsleerstof of extra uitdaging. Voor wie de uitdaging in de klas onvoldoende is, organiseren we een plusklas. Daarin gaan de leerlingen wekelijks een moment met uitdagende projecten aan de slag

Door middel van co-teachen, een extra paar handen in de klas, kan er vlot geobserveerd, geschakeld en geholpen worden. In de derde graad werken we met flexibele differentiatiegroepen over de klassen heen.  

Soms gebeurt het dat kinderen nood hebben aan een luisterend oor. Als school maken we hier ook tijd en ruimte voor. Enkele leerkrachten zijn vrijgesteld om kindgesprekken te doen. 

Wil je wat meer weten over onze zorgwerking? Neem gerust contact op één van onze zorgleerkrachten.

Juf Nathalie (zorgcoördinator, kindgesprekken) nathalie.norman@kleinevosieper.be 

Brugfiguur

We werken ook samen met de brugfiguur van Ieper.
Meer info vind je hier.

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?