Zorg

Elk kind zijn eigen snelheid.

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen unieke tempo, en dat tempo kan sterk variëren van kind tot kind. Er is geen goed of fout tempo in de ontwikkeling van een kind. Als schoolteam en als ouder is het onze taak om elk kind te helpen springen, te ondersteunen en aan te moedigen op zijn unieke reis van groei en ontwikkeling. 

  •  Op onze school zorgen we voor elke leerling.  

We kijken naar de zorgnoden van het kind en passen onze werking hier op aan. Zo zetten we sterk in op differentiatie. Wanneer de basisleerstof aangeboden wordt, zien we dat sommige leerlingen nood hebben aan extra instructie en anderen net aan verdiepingsleerstof of extra uitdaging. 

Voor wie de uitdaging in de klas onvoldoende is, organiseren we een LOEP-groep. Daarin gaan de leerlingen wekelijks een moment met uitdagende projecten aan de slag. Ze gaan Leren, Ontdekken, Experimenteren en Proberen. Is dit nog niet voldoende, gaan we in gesprek met de leerling en ouder om de leerstof ook in de klas verder uit te breiden. 

Soms gebeurt het dat kinderen nood hebben aan een luisterend oor. Als school maken we hier ook tijd en ruimte voor. Enkele leerkrachten zijn vrijgesteld om kindgesprekken te voeren. 

LOEP-groep

  • We zorgen voor de leerkracht.

Door middel van co-teachen, een extra paar handen in de klas, kan er vlot geobserveerd, geschakeld en geholpen worden.
In de derde graad werken we met flexibele differentiatiegroepen over de klassen heen.

  • We zorgen voor extra leersteun. 

Ondervinden we als schoolteam dat extra leersteun nodig blijkt, dan gaan we ingesprek met het CLB. Ook u als ouder wordt hierbij uitgenodigd op een MDO (multidisciplinair overleg). 

 

  • We zorgen voor u als ouder.  

Als ouder bent u een belangrijke partner in de zorgwerking voor uw kind. U ken uw kind immers het best!
Het schoolteam stelt dan ook alles in het werk om u tijdig op de hoogte te houden bij bezorgdheden
Mocht u zich als ouder thuis vragen stellen bij het gedrag of de studiehouding van uw zoon/dochter aarzel dan niet om ons hierover in te lichten. We gaan graag samen met u op zoek naar de juiste begeleiding of oplossingen. 

 

  • Meer weten?

Wil je wat meer weten over onze zorgwerking?
Neem gerust contact op met Juf Nathalie (zorgcoördinator, kindgesprekken).
nathalie.norman@kleinevosieper.be 

Een KIVA-school

  •  Daarnaast zijn we een Kiva-school.

Het welbevinden van de kinderen staat dan ook voorop. Door een fijne omgeving en klassfeer te creëren dragen we bij aan positief groepsgevoel. Via de wekelijkse lessen geven we leerlingen de tools en de taal om als groep problemen op te lossen.

 

Brugfiguur

We werken ook samen met een brugfiguur van de stad Ieper.
Voor onze school is dit Anne Vanhove.
Meer info vind je hier.

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?