Schoolvisie

Een sterke basis, daar zetten wij op in!

Onze school heeft heel wat troeven: 

  • Een kleuterschool aan de rand van Ieper, vlot bereikbaar en een oase van rust. Dit op een locatie waar je ook een crèche en buitenschoolse opvang terugvindt. 
  • Een basisschool - kleuter en lagere afdeling - in de stationsbuurt. Knus gelegen tussen 2 secundaire scholen (campus Lyceum en campus Heilige Familie). We genieten zo van tal van voordelen: een eigen dagverse keuken,  heel wat polyvalente lokalen, een autovrije schoolstraat, ...

We verwelkomen u graag voor een rondleiding.
Al nieuwsgierig naar onze onderwijspijlers? Hieronder lees je al wat wij als schoolteam belangrijk vinden. 

We dagen de kinderen uit om zichzelf, de ander en de wereld om zich heen te ontdekken en te begrijpen.

ik ben zorg'saam'

We leren kinderen respect op te brengen voor zichzelf en voor de anderen. We coachen hen om respectvol samen te leven, elke dag opnieuw. We brengen hen eerbied voor de natuur en hun leefwereld bij.

Ben zorgsaam

ik ontdek wie ik ben

We coachen de kinderen op hun ontdekkingstocht naar zichzelf in relatie met de ander en de Ander: hun eigen emoties, hun interesses, hun talenten, hun waarden. Onze kinderen leren grenzen verleggen en opkomen voor zichzelf en de ander.

Ontdek wie ik ben

ik voel me wel in mijn vel

Een positieve klas- en schoolsfeer vinden we essentieel. Zo kunnen de kinderen zich veilig en geborgen voelen. We willen kinderen laten ervaren dat ze fier mogen zijn op wie ze zijn. We stimuleren gezonde voeding en bewegen.

wel in mijn vel

ik speel met taal

We bieden een rijke, gevarieerde taal en creatieve, muzische taalbeleving aan. Taal doet immers lezen, taal doet schrijven, taal doet spreken, taal doet leren, taal doet fantaseren, taal doet nadenken. Taal brengt mensen samen.

Speel met taal

ik wil weten

We geven alle kinderen een krachtige, relevante kennisbasis mee. Dit doen we door te spelen en leren. We maken kinderen enthousiast en nieuwsgierig om nieuwe dingen te ontdekken. Zo stimuleren we kritisch, probleemoplossend en creatief denken. We willen hen op deze manier helpen om later succesvol in de samenleving te participeren.

Wil weten

ik kan het zelf

We stimuleren en coachen de kinderen om te groeien in hun zelfstandigheid. We laten ze proberen, experimenteren, ervaren en leren uit hun fouten. We oefenen vaardigheden om hun zelfvertrouwen aan te wakkeren. Zo leren ze fier te zijn op wat ze kunnen.

Kan het zelf
Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?